Beachvolleyball

BEACH VOLLEYBALL

 

Plážový volejbal (anglicky beach volleyball) je atraktivní míčový plážový sport, který se vyvinul z klasického šestkového volejbalu. Od doby svého vzniku si získal ve světě mnoho příznivců, z toho důvodu byl zařazen mezi sporty konající se na letních olympijských hrách.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Beach volejbal se zrodil zhruba ve dvacátých letech minulého století na plážích americké Kalifornie, a od poloviny let osmdesátých prožívá celosvětový bouřlivý rozvoj, díky kterému je v současnosti zřejmě jedním z geograficky nejrozšířenějších sportů, na jehož rozmachu mají hlavní zásluhu Američané, Brazilci a Italové.

--------------------------------------------------------------------------------------------

K jeho vzniku vedlo pravděpodobně období po první světové válce, kdy američtí vojáci trávili volný čas hrou volejbalu na plážích. První turnaj se uskutečnil v roce 1920 v Santa Monice. Startovali 6 proti 6 podle pravidel indoor volejbalu, což ukazuje na to, že beach vznikl jako odnož indooru. 1930 už byli 2 proti 2 opět v Santa Monice –v podstatě v dnešní podobě. Ve 30. letech se beach volejbal přesunul na „State beach“ severně od nábřeží Santa Monica.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Po Americe, v té době beachvolejbalu, přichází postupně na chuť i Evropa –první evropskou zemí která nový sport objevila se stala Francie. Bezprostředně před druhou světovou válkou se konala už řada turnajů na plážích v USA a zejména také v Brazílii. V poválečných letech v roce 1948 byl sehrán první turnaj na proslulé pláži „State Beach“ který se stal pravidelnou každoroční záležitostí.

--------------------------------------------------------------------------------------------

V padesátých a šedesátých letech našeho století začala být oblíbená právě utkání „2 proti 2“ (ve dne i v noci) na proslulých brazilských plážích Copacabana, Ipanema a Leblon v Rio de Janeiru. Místní tisk jim věnoval velkou pozornost a tím je uvedl do povědomí široké veřejnosti. V roce 1960 si odbyl svou premiéru nejproslulejší turnaj, „Maraton Beach Open“ v USA a na počátku sedmdesátých let vznikají první okruhy turnajů v USA a v Brazílii.

-------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 1989 je zahájena první Světová série a každým rokem roste počet pořadatelských zemí. Roku 1991 jsou na zasedání FIVB upřesněna pravidla a kalendář světové série. V roce 1992 se beachvolejbal představil jako ukázkový sport na OH v Barceloně a o 1 rok později, v roce 1993 se stává oficiálním olympijským sportem. V současné době působí na celém světě více jak 95 aktivních národních federací. Plážový volejbal se stal velmi populárním a divácky i mediálně (a tím i sponzorsky) poměrně atraktivním sportem.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pravidla:

Hřiště o rozměrech 8 x 16 m.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Družstvo tvoří dva hráči. Během jednoho turnaje, respektive zápasu, nemohou být vystřídáni. Každé družstvo má kapitána, jež je zaznamenán v zápise o utkání.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety bez ztrát do 21 bodů. V případě nerozhodného stavu se hraje set třetí do 15-ti bodů. Vždy musí být konečný rozdíl minimálně dvou bodů a není limitován.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Strany se střídají po dosažení v součtu sedmi bodů a jejich násobků v prvních dvou setech a pěti bodů a jejich násobků ve třetím setu. Při střídání stran není povolen žádný oddech.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Každé družstvo má možnost tří úderů, přičemž blok je považován za úder.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Na podání se hráči pravidelně střídají a každý hráč má pouze 1 pokus.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Příjem podání, pokud je brán prsty, musí být čistý.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Útočný úder musí být zahrán nataženými nebo pokrčenými prsty (kobra), nebo být udeřen dlaní. Útočící hráč nesmí použít tzv. ulívky.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Útok hraný obouruč vrchem (prsty) smí být poslán do pole soupeře pouze ve směru kolmém na osu ramen útočícího hráče. Povoleno je i odbití míče přes hlavu útočícího hráče, ale také za předpokladu, že dráha letu je kolmá na osu ramen. Jde-li nahrávka neúmyslně přes síť mimo kolmici, nebo míč z toho směru odfoukne vítr, není to považováno za chybu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Při smeči, při níž je míč odehrán tvrdým úderem, může bránící družstvo použít ke zpracování i neurčité údery (tažené míče, dvojdoteky, „bagr prsty“ apod.). Tečuje-li smeč síť nebo se dotkne bloku, musí být následující úder zahrán čistě, nejedná-li se o reflexivní zákrok. Jestliže je útok zahrán tak, že míč je odehrán měkce nebo je lobován, musí být následující úder čistý.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Blok je považován za první úder. Po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát. Hráč, který blokoval může však po akci u sítě zahrát ještě jeden úder.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výška sítě : muži - 2,43 m a ženy – 2,24 m.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zajímavé odkazy:

http://www.cvf.cz/?rubrika=140